MENU

Goeroe is een open jongerencentrum in Schoonebeek en is sinds 1997 een zelfstandig operende stichting. Het is opgericht in 1968 en biedt een onderkomen, ontmoetingsruimte en computervoorzieningen voor jongeren vanaf 14 jaar. Er is grote aandacht voor muziekactiviteiten zoals optredens van alternatieve bands en dj’s , het aanbieden van een podium en wedstrijden voor beginnende bands.

Daarnaast biedt het ook vormende en culturele activiteiten als voorlichtingsavonden, filmavonden en  cabaret.

Doel van de stichting

Jongeren in de gelegenheid te stellen om in een vrije en ongedwongen situatie te komen tot activiteiten van sociale en culturele aard die vanuit de bezoekers wenselijk en/of noodzakelijk worden geacht.

Te verwezenlijken door:

  • Stimuleren van jongeren om in toenemende mate verantwoordelijkheden te dragen. Het zelf beheren van een eigen ruimte speelt hierbij een belangrijke rol.
  • Stimuleren van jongeren om hen actief te laten zijn in het uitvoeren en organiseren van activiteiten.
  • Organiseren van activiteiten gericht op recreatie, educatie en informatie.

Eens per jaar wordt er door het bestuur een jaarprogramma samengesteld, waarin de activiteiten van het komende jaar in kaart wordt gebracht. Bij het opstellen van het jaarprogramma is er intensief overlegd met de achterban en ook bij het organiseren van de verschillende activiteiten wordt er altijd een beroep gedaan op de (vrijwillige) bezoekers van het jongerencentrum.