MENU

Huisregels

Huisregels

Ook al zijn we niet de strengste mensen, in Goeroe kennen we wel een aantal regels.

 • Toegang vanaf 13 jaar.
 • Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken/verkocht.
 • Handel in en gebruik van wapens, hard- en softdrugs is op het terrein van en in Goeroe verboden.
 • Het is verboden zich na sluitingstijd op het terrein van Goeroe te bevinden.
 • Werkgroepsvergaderingen zijn openbaar (om de week op dinsdagavond).
 • Bij overtreding van een der regels wordt de toegang voor bepaalde tijd ontzegd.
 • Het is niet toegestaan eigen, meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de bardienstdraaier of een bestuurslid achter de bar te komen.
 • In geval van diefstal/vernieling wordt de politie ingeschakeld.
 • Goeroe is niet aansprakelijk voor verlies/vernieling van eigendom van derden.
 • Bij onacceptabel gedrag/overtreding van huisregels kan de toegang tot Goeroe worden ontzegd.

Bestuur van Stichting J.C. Goeroe, 13 april 2016