MENU

De Organisatie

Stichting J.C. Goeroe is sinds 1997 een zelfstandige stichting. Het overkoepelend orgaan van de stichting is het bestuur, zij hebben een adviserende en controlerende rol en is verantwoordelijk voor de continuïteit en is tevens hoofdelijk aansprakelijk in geval van wanbeleid.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Goeroe. De werkgroep bestaan uit vrijwilligers met een sleutel van het pand en hebben de verantwoordelijkheid voor de daar bijbehorende taken. Zoals bijvoorbeeld:

 • Functies zoals voorzitter, penningmeester en notulist
 • Vergaderen
 • Sleutelbeheer
 • Dagelijkse kassa opmaak
 • Bardienstlijst maken
 • Bardienst draaien
 • Activiteiten organiseren
 • Bands/muziek regelen
 • Website en overige mediabeheer
 • Groenonderhoud
 • Onderhoud gebouw
 • Schoonmaken binnen en buiten het gebouw
 • Bestellingen
 • Postbehandeling en e-mail
 • Betalen rekeningen
 • Archiefbeheer
 • Subsidieaanvraag

En nog een heel scala aan taken, lijkt het jou ook wat om in de werkgroep te gaan, meld je dan aan bij één van de werkgroepleden door gezellig langs te komen tijdens openingstijden.

De werkgroep vergadert eens in de twee weken op dinsdag.